కవిత్వం

మంటల హారం

మైదానాల్లో ఆంబోతుల అకృత్యాలకు తల్లులు సాధు మాతలు తల్లడిల్లుతున్నారు ఒకనాడు సైన్యానికి ఎదురుగా దిశమొలగా నిలబడ్డ ధిక్కారాలు నేడు పొరుగువాడి దౌర్జన్యం ముందు తలదించుకుంటున్నారు. మైదానాల్లో చెలరేగిన చర్య లోయలను వణికించే పదఘట్టన ప్రతిచర్యలు చిందించే హింసోన్మాదంలో నిస్సహాయ జాతులు అణిగిపోతున్నాయి . నెపాలను మోపుతూ ఒక కుట్ర దురాలోచనలు దట్టించిన ఒక వ్యూహం ఆధిపత్యాన్ని చెలాయించేందుకు ఒక ప్రణాళిక మణిపూర్ కు మంటల హారాన్ని తలకెత్తుతున్నవి. పరిణామాల విస్తీర్ణాన్ని వాస్తవాల వ్యాసార్ధం కొలవలేనప్పుడు అతలకుతల తలమే అడవిగా నిలబడుతుంది. జరుగుతున్నదంతా అలవిలేని దృశ్యమై బోరవిడిచి హింసాంగమై చెలరేగినపుడు సున్నితత్వం నలిగి బండబారుతుంది. కదలిపోయిన చరిత్రలకు వక్ర కషాయాలద్దే