నివేదిక

భిన్నాభిప్రాయాన్ని నేరమంటారా ?

మణిపూర్ లాంటి ఘటనలు బస్టర్ లో సుదీర్ఘ కాలంగా జరుగుతున్నాయని సోనీ సోరి తదితరులు తమ జైలు జీవిత చిత్రహింసల అనుభవాలను గుర్తు చేసుకుంటూ,  రాజకీయ ఖైదీలందరినీ వెంటనే విడుదల చేయాలని రాజ్య అణచివేత వ్యతిరేక ప్రచారోద్యమం ' (సిఎఎస్ఆర్)లో రిమాండ్  చేశారు. రాజకీయ ఖైదీలను విడుదల చేయాలని, అన్ని రంగాల్లోనూ అమలవుతున్న రాజకీయ అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా ఐక్యంగా నిలవాలని కోరుతూ 2023 సెప్టెంబర్ 29 శుక్రవారం నాడు ఢిల్లీలోని ప్రెస్ క్లబ్ ఆఫ్ ఇండియాలో 35కి పైగా సంస్థల సమూహం అయిన 'రాజ్య అణచివేత వ్యతిరేక ప్రచారోద్యమం ' (సిఎఎస్ఆర్) సమావేశం జరిగింది. 'భిన్నాభిప్రాయాన్ని నేరపూరితం చేయడం