నాకోసం కన్నీటిని రాల్చకండి
వీలైతే
కొన్ని అక్షరాల ఆమ్లాన్ని జల్లండి
దీనంగా చూస్తున్న 
ఈ నాలుగు దిక్కులు అంతమవ్వని..

నా మీద జాలి చూపకండి
కొన్ని 
పల్లేరు కాయల్ని నాటండి
రేప్పొద్దున  ఆ దారి గుండా నడిచే
మత రాజకీయాల కాళ్ళను చీల్చనీ..

నాపై అమాయక స్త్రీ అని 
ముద్ర వేయకండి
ఈ నీచ సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను 
బోధించిన
మత గ్రంథాల, కుల గొంతుకలకు 
నిప్పెటండి
కాలి బూడిదవ్వని..

నన్ను ఇలానే నడిపించండి
కశ్మీర్ నుండి కన్యాకుమారి దాక
21 వ శతాబ్దపు దేశ నగ్న చరిత్రను
పుటలు పుటలుగా చదివి
కాడ్రించి ఉమ్మనివ్వని..

నా తరపున 
న్యాయ దేవతతో మాట్లాడండి
క్రూరత్వం, అనాగరికం, వివక్ష వైపు
గుడ్డిగా వుండొద్దని
కళ్లకున్న గంతలు విప్పండని
ఈ నగ్న దేహం మీది గాట్లను చూడండని..

నాకోసం మరో చిప్కో ఉద్యమానికి
ఊపిరి పోయండి
పచ్చని చెట్లలాంటి మమ్ము హత్తుకోండి
ఏ కాషాయ వస్త్రం కప్పకండని
ఏ కాషాయ సారం గుప్పించొద్దని.

Leave a Reply