అల్పిక

“టియ్యారెస్‌ని బేన్ చేస్తారా?”

“ఏమ్మాట్లాడుతున్నావ్?”

“అంటే పదహారు ప్రజాసంఘాలనీ బేన్ చేసారు కదా?”

“ఔను… అయితే?”

“అంటే తెలంగాణ సాధనకోసం వాటితో కలసి టియ్యారెస్ పనిచేసింది కదా?”

“అవంటే ఉద్యమ సంఘాలు”

“మరి టియ్యారెస్ ఉద్యమ పార్టీ కదా?”

“…………………?!?…………………”

One thought on “బేన్

 1. 👍👍
  Maa Satyam
  కామ్రేడ్ ఆర్కే గారు రాసిన కవిత “నేను ” శీర్షిక లో
  ‘ who I am I ‘ లోతైన తాత్విక అన్వేషణ తో ముడిపడిన కవిత.
  ఈ కవిత చదువుతున్నప్పుడు నాకు శ్రీ శ్రీ తన మహాప్రస్థానంలో
  ‘ ఐ ‘ అనే కవిత 01-6-1934 లో రాశారు. అప్పుడు శ్రీశ్రీ గారి వయస్సు 24 సంవత్సరాలు.
  ‘ ఐ ‘ అన్న ప్రశ్నకు తన అన్వేషణ లోని సమాధానం
  ” నేనొక దుర్గం :నాదొక స్వర్గం:
  అనర్గళం, అనితర సాధ్యం
  నా మార్గం” తనలో ఉత్పన్నమైన ప్రశ్నకు జవాబుగా సామ్యవాద సమ సమాజమే అన్న అర్థం అంతర్లీనంగా తెలియజేస్తుంది.
  ఇప్పుడు ఆర్కే గారు రాసిన
  ‘ నేను ‘ అనే కవిత లోని
  ‘నేను’ ఎవరిని? అన్వేషణకు సమాధానం గతితార్కిక భౌతికవాదం దృష్టితో తాత్విక తార్కిక కోణంలో తనకు వచ్చిన సమాధానమే.
  ” అందుకే నేను
  చరిత్ర పురోగమిస్తుందని
  ఆ చరిత్ర పురోగమనంలో భాగమైనవాడిని
  చరిత్రను నడిపించే చోదకశక్తిని
  ఇక ఇప్పుడు
  నేను ఎవరినంటే,
  నేను కమ్యూనిస్టును – విప్లవ కమ్యూనిస్టును.”
  భారత పీడిత ప్రజల విముక్తి కోసం చేస్తున్న పోరాటాన్ని అంతర్లీనంగా తెలియజేస్తుంది.

Leave a Reply