ఎంతటి నిషి

ఈ వసంతాన్ని ఆవరించిననూ

ఎంతటి కుంభవృష్టి

ఈ వాసంతాన్ని ముంచిననూ

ఎంతటి అనావృష్టి

ఈ వసంతాన్ని వంచించిననూ

వారు

చుక్కలవలే వెలిగి

జ్ఞానాన్ని వెలువర్చారు

సూర్యునివలే గర్జించి

శక్తిని చేకూర్చారు

చినుకువలే స్పందించి

వసంతానికి ఉపిరిపోసారు

వారు

ఉల్కాపాతం వలే

ఊపిరినొదిలి

ఈ పాలపుంతలో

వారి జ్ఞాపకాలను

ఆశయాలను

వదిలిపోయారు

అయితే

మేమే శృష్టికర్తలమను

గర్వంతో

విర్రవీగే వాళ్ళకు

వారి అమరత్వం

తలచుకున్నా

వెన్నులో వనుకే

అందుకే

స్థూపాన్ని ఆపాలనుకుంటారు

సభలని అడ్డుకుంటారు

పుస్తకాన్ని నిషేదిస్తారు


Warning: Use of undefined constant MOLONGUI_AUTHORSHIP_PREFIX - assumed 'MOLONGUI_AUTHORSHIP_PREFIX' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/25/d865321537/htdocs/clickandbuilds/Vasanthamegham/wp-content/plugins/molongui-authorship/includes/helpers/misc.php on line 6

Warning: Use of undefined constant MOLONGUI_AUTHORSHIP_PREFIX - assumed 'MOLONGUI_AUTHORSHIP_PREFIX' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/25/d865321537/htdocs/clickandbuilds/Vasanthamegham/wp-content/plugins/molongui-authorship/includes/helpers/misc.php on line 6

Leave a Reply