సింగరేణీ కార్మిక వర్గంలో 
మొలకెత్తిన ఎర్రమందారం  నీవైతే 
నీవు వెదజల్లే 
ఆ పరిమాళానికి వీచే గాలిని నేనవనా కామ్రేడ్

నా విప్లవ పయనానికి 
నడక నేర్పిన సాయుధ శక్తివి నీవైతే
ఆ పయనంలో పీడిత ప్రజల ముక్తిని 
సాధించే బందూకునేనవనా కామ్రేడ్

సాధారణ సుదర్శన్ నుండి 
కా.ఆనంద్ గా, దూల గా 
5 దశాబ్దాల అలుపెరుగని జన పోరు సంద్రంలో 
నూతన ప్రజాస్వామ్యాన్ని వాగ్ధానం చేసిన 
దృఢమైన విప్లవ కార్యదీక్ష నీవైతే
ఆ లక్ష్యాన్ని అల్లుకునే 
కార్మికవర్గ స్పర్శను నేనవనా కామ్రేడ్

భారత విప్లవోద్యమ సారధిగా
యుద్ధ రచన చేసిన నీ ప్రతి అక్షరం 
కుళ్ళిన  ఈ దోపిడీ సమాజాన్ని తప్పక కూల్చుతది కామ్రేడ్.

Leave a Reply