నా జీవితం,

వడ్డించిన విస్తరే కాదనను.

కానీ,

అన్నార్తుల ఆకలి తీర్చడమే

నా ఆరాటం,పోరాటం.

కన్నీళ్లు,కడగండ్లు

పెద్దగా నేనెరుగ ,

అయితే.

కన్నీళ్లు,కడగండ్లు లేని సమాజమే,

నా లక్ష్యం,నా ధ్యేయం.

అవును,

నేనగ్రవర్ణ సంజాతకున్నే,

 కానీ,

కుల,వర్గ రహిత సమాజంకై,

జరిగే పోరులో నేనూ

ఒక సాహితీ సైనికుణ్ణి.

నేను పురుషున్నే ,

నాలోని పురుషాధిక్యతను

అనుక్షణం ప్రశ్నించుకుంటూ

క్షాళన చేసుకుంటున్న మనిషిని నేను.

రేపటి ఉషస్సు విరజిమ్మే

అరుణారుణ కాంతులకై ,

ఆవర్భవించే నూతన మానవునికై ,

అహర్నిసలు జరుగుతున్న యుద్దానికి

భావజాల తూటాలందించే సాంస్కృతిక సైనికుణ్ణి నేను

నేను కలాన్నే కాదు,

కర్షకున్ని,కార్మికున్ని

 దోపిడీ వ్యవస్థను పెకళించే గునపాన్ని .

Leave a Reply