ఏవో ఏవేవో
మరుపురాని
గురుతులతో
కరచాలనం చేసే
సనివేశాలు
సందేశాలు,
పూర్తిగా
ఆయుధంతో
సాయుధమైన
ఓ స్వాప్నికుడి
ఓ ప్రేమికుడి
ఆలోచనతో
ఆశయంతో
రక్తం చిందించే
ఆ పాదాల నడకలు
ఈ దేశానికి
దేహాన్ని అర్పించే
ఆజాదిని అందించే
సాహసాలు
అహా
మీరు ఏంతటి ప్రేమికులు
అచంగా మా భగత్ లా
మీరు ఎంతటి సాహసీయులు


Warning: Use of undefined constant MOLONGUI_AUTHORSHIP_PREFIX - assumed 'MOLONGUI_AUTHORSHIP_PREFIX' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/25/d865321537/htdocs/clickandbuilds/Vasanthamegham/wp-content/plugins/molongui-authorship/includes/helpers/misc.php on line 6

Warning: Use of undefined constant MOLONGUI_AUTHORSHIP_PREFIX - assumed 'MOLONGUI_AUTHORSHIP_PREFIX' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /homepages/25/d865321537/htdocs/clickandbuilds/Vasanthamegham/wp-content/plugins/molongui-authorship/includes/helpers/misc.php on line 6

Leave a Reply