రాత్రి నేను ప్రార్ధించేసమయంలో 
తోడెళ్ళు యోనిని గాయపరుస్తాయి 

లాఠీ చేయకూడని తప్పు చేస్తుంది 
వైద్యం కరెన్సీ పడక మీద 
నిద్దురపోతుంది 

ఆకలి బాధ గడ్డకట్టుకపోయి 
నిశ్చలమవుతుంది 

అప్పులనీడ ఊరితాడై 
కుటుంబాన్ని జనాభా లెక్కల నుంచి 
వేరుచేస్తుంది 

పేద , మధ్యతరగతి మనుషులు 
సగం రాత్రి చచ్చి 
మిగతా సగం పగలు చావడానికి 
దేహాల్ని దాచుకుంటారు

భద్రత లేని లోకంలో 
పండుముఖాలు నిరాశ శూన్యాలై 
లోలోన గొణుక్కుంటూ ఉంటాయి 

ఎక్కడో పసినిద్ర 
ఉలిక్కిపడుతుంది 

భ్రమల్లో బతుకుతోన్న ఆశలు 
కోడినిద్దురతో కుస్తీ పడుతుంటాయి.

2 thoughts on “అనిశ్చయం

 1. మా సత్యం
  ‘అనిశ్చయం’ శీర్షిక భావగర్భితంగా లోతుగా అనేక సమస్యలతో కలగలిసిన అనిశ్చయం.
  చాలా తాత్వికపరమైన సిద్ధాంత రాద్ధాంతాలతో ఇమిడి ఉంది.
  ఈ కవితా చరణాలలో
  ‘లాఠీ చేయకూడని తప్పు చేస్తుంది
  వైద్యం కరెన్సీ పడకమీద
  నిద్దురపోతుంది ‘
  రాజ్యం యొక్క వర్గ స్వభావాన్ని వ్యక్తీకరిస్తూ తనలోని ఆవేదన కవిత రూపంలో అక్షరత్వం పొందింది.

Leave a Reply