ఈ రోజు దేని గురించి 
మాట్లాడగలను 
మరణాల గురించి తప్ప 

పాలస్తీనాలో పసికందుల 
మరణాల గురించి తప్ప 

ఈ రోజు దేని గురించి
మాట్లాడగలను
దండకారణ్యం గురించి తప్ప 

ఆకాశం నుండి 
నేలతల్లి ఒడిలోని 
ఆదివాసీ పసిపాపలపై 
జరుగుతున్న బాంబు దాడుల 
గురించి తప్ప 

ఈ రోజు దేని గురించి
మాట్లాడగలను
బుల్డోజర్ దాడుల గురించి తప్ప 

మసీదుల కింద తవ్వుతూ 
కొత్తగా లేని ఆనవాళ్ళేవో 
దొరికాయని కూల్చి వేసే 
కుట్రల గురించి తప్ప 

ఈ రోజు దేని గురించి
మాట్లాడగలను

రైతు పండించిన ధాన్యానికి 
గిట్టుబాటు ధర కోరితే 
కాల్పులు జరుపుతున్న 
వాడి నైజాన్ని గురించి తప్ప 

ఈరోజు దేని గురించి 
మాట్లాడగలను 
కాలికింద నేలను తవ్విపోయుట 
గురించి తప్ప! 

Leave a Reply