పిల్లలు దయాత్ములు
ఎవరినైనా దేనిదైనా ఇట్టే క్షమించడం
వాళ్లకి వెన్నతో పెట్టిన విద్య
✤

పిల్లలు తప్ప ఇంకెవరు అల్లరి చేస్తారని
వొక తల్లి నాకు సుద్దులు చెప్పింది
✤

పిల్లలతో ప్రయాణం చేయడమంటే
పూలతో పక్షులతో కలిసి నడవడమే
✤

ఉమ్మెత్తపూలువంటి పిల్లలు
ఈ పూట తరగతిగదిలోకి లేలేత కాడలతో
వొచ్చారు
✤

పిల్లలు నక్షత్రాలు
పగలూ రాత్రి వెంటాడుతూ
నన్నూ కాస్తా వెలిగిస్తున్నారు
✤
పిల్లలు నవ్వితేనే
భూమి నాలుగుకాలాలు
బతుకుతుంది
✤
ఒక మహావృక్షం కింద
పిల్లలంతా చేరిన తర్వాతే
మహావృక్షం మహావృక్షంగా ఎదిగిందని
నానుడి
✤

పూలగౌనుపిల్ల
సీతాకోకచిలుకలతో
ఆడుకుంటుంది
✤

నీడలు చెట్ల కింద సేదదీరుతుంటే
పిల్లలొచ్చి చెరిపేసి ఏంచక్కా వెళ్లిపోయారు
✤

లేకలేక కాసిన నీడలగుత్తులను
తెంపి చెల్లాచెదురుగా పడేసిందెవర్రా
అని ముసిలోడు కేకలేస్తున్నాడు
✤

నీడలన్నీ
నలుపుగానే ఎందుకున్నాయని
చిన్నోడు నీడలకు
రకరకాల రంగులద్దుతున్నాడు
✤

పెన్సిల్తో బొమ్మ గీస్తున్న పిల్లాడ్ని
కదిపినా కదపకపోయినా
అతను నిజమే చెప్తాడు

బొమ్మెప్పుడూ
అబద్ధం మాట్లాడి ఎరగదు
✤

రాలిన పసుప్పచ్చని పూలు
వొకవైపు
ఎగిరే పిల్లకాల్వల్లా తుళ్లిపడుతూ
పిల్లలొకవైపు
✤

ఎండి మట్టిరంగులోకి మారుతున్న
ఆకుల మధ్య ఒకడ్నే నిల్చున్నాను
పిల్లలు కెరటాల్లా ఉరికురికి నావైపే
వస్తున్నారు
✤

గోడకవతలవైపు నిల్చుని
దారంట వెళ్తున్న ప్రయాణికుల వైపు
చేతులూపుతున్న చిన్నపిల్లలకు
ఏమి రహస్యం తెలిసిందో ఏమో
✤

పూల మాటున ముళ్లుంటాయని
పిల్లలకు తెలుసో తెలియదో
✤

హృదయం గడ్డకట్టింది
ఆలోచనలు పెచ్చుబారాయి
బాల్యం చనిపోయింది
✤

పిల్లలూ ఊదారంగు పూలులాంటివారే
ముట్టుకుంటే పిండిలా రాలిపోతారు
✤

పిల్లలు మాట్లాడలేరు
వాళ్లింకా పిల్లలు
అప్పుడే ప్రశ్నను కత్తిలా వాడటం
తెలీనివాళ్లు
✤

వరిసొప్పలు ఏరి ఏరి 
అంబలేళ నీడపట్టున కూకుని
అన్నం తింటున్న ఆమెలో
ఇంటివద్ద
పిల్లల ఏడుపు వినిపిస్తుంది
✤

విషమావరణంలో
ఎన్ని అవమానాలు పడ్డారని
పిల్లలకంటే తెలియదు
బతుకు లోతు బరువు
పెద్దలకేం
✤

తరగతి గది బయట పిల్లలు
తలలు దించుకుని దోషుల్లా‌ నిల్చున్నారు
విఫలమైన పాఠశాలకు
ఇదొక మహా తార్కాణం
✤

నిన్నటి వరకూ పిల్లల అల్లరితో
ఆకాశంలో తేలి
మేఘాలతో జట్టుకూడిన తరగతిగది
ఇప్పుడు కన్నీళ్లను రాల్చుతుంది
✤

లోకం పోకడలు తెలియని పాదాలు
మహా ప్రయాణానికి నడుం బిగించాయి
శిఖరాలనూ లోయలనూ
సరిసమానంగా చూడమని
చిట్టచివరి పాఠాన్ని వల్లెవేస్తున్నాను
✤

నడుస్తూ నడుస్తూ నడుస్తూ వుంటే
చుక్కలులేని ఆకాశం వొకటి ఎదురౌతుంది
తడిలేని నేల
పొడిపొడి దుఃఖాన్ని రువ్వుతుంది
నడక ఆపొద్దు‌
భయం దరిచేరనీయొద్దు
✤

వెళ్లిపోతున్నారు పిల్లలు టాటా చెప్పి
మళ్లీ ఏ నదీతీరాన కలిసి
తడి హృదయాలతో చిగురిస్తారో
ఎవరైనా చెబితే బాగుణ్ణు
✤

నడిచిన దారిని పదేపదే పరికిస్తూ
జ్ఞాపకాల పుటల్లో ముద్రించుకున్న రాతల్ని
ఎప్పుడు చూసుకున్నా అదే తృప్తి
అదే ఆర్తి అదే పరిమళం
అదే అదే అదే
ఉద్వేగ ఉన్మత్త సంబరం 
✤

సెలవంటూ పిల్లలెలిపోయారు
ఖాళీ తరగతిగదులన్నీ
పుస్తకాల వాసన వేస్తున్నాయి
✤

దేశపటానికి రంగులద్దుతున్నాదొక విద్యార్థిని
హిమాలయాలను చిత్రించింది
హిందూ అరేబియా బంగాళాఖాతాలను చిత్రించింది
ప్రజలకు మాత్రం ఎందుకనో
రంగు వేయడం మరిచిపోయింది 
✤

నల్లజినపరాయల్లాంటి గేదెలలో
అతను అతని బాల్యాన్ని తడుముకుని
భవిష్యత్తుని స్వప్నిస్తున్నాడు
✤

పిల్లల కథలు రాసిన కథకుడుని
నిర్బంధించి ఉరివేసిందొక దేశం

వాక్యాల చేతులను విరిచి
అక్షరాల మీద హత్యాకాండ
మొదలుపెట్టింది

పిల్లల కథలు రాసే కథకులు
ఉసుల్లలా పుట్టుకొచ్చారు.

Leave a Reply