నాన్నా !
నీ కమ్మని ,తియ్యని గొంతు
ప్రేమకు ప్రతి రూపమైన నీ మోము
ఆదివాసీ త ల్లుల నాన్నల పసిపాపల
అపార ప్రేమ వాత్స్యల్యం
నిత్యం నన్ను నిమురుతాయి
దోపిడీ అన్యాయం ఫై మాట్లాడకుంటే
తిన్న బువ్వ స హించదని
నేవు చెప్పిన మాటలు
నా మనసులో మెదులుతాయి !
కడుపు కట్టుకొని కష్టపడి సాది
విద్యా బుద్ధులు నేర్పి
సమాజం జీవనం సంస్కృతిని
వర్గ దృష్టితో చూసేందు కు ప్రేరణ
నీ నీతి మాటలే !
కుళ్ళిన భూస్వామ్య సామ్రాజ్యవాద సంస్కృ తి
సమాజాన్ని విష తుల్యం చే స్తూ
వ్యక్తి స్వార్థం, కేరిరిజం తో
మానవ విలువలు ధ్వంసమై
కుటుంబాలు చితిల మవుతున్న వేళ..
నాన్నా
వ్యక్తీ స్వార్థాన్ని ,అమ్మానాన్నలని విడిచి
నిస్వార్థంగా ప్రజలకోసం
దోపిడ సమాజాన్ని సమూలంగా
నిర్మూలించే సేద్యంలో
దోపిడి పీడన ద్వేషం లేని సమాజం కోసం
పని చేయడం మిన్న !
విప్లవమే ఊపిరిగా జివంచడమ్ గొప్ప పని
ఆదర్శం అజరామరం !

{మా నాన్న పాక చంద్రయ్య స్మృతిలో }
జనవరి _2023

Leave a Reply