కవితలల్లుదాం 
ఢిల్లీలో రైతుల
పోరు నినాదాలను

కథలు చెపుదాం
రైతుల నెత్తురే
ధారలై పారుతున్న 
ఢిల్లీ సరిహద్దుల దారుల కోసం!

పిడికిళ్లు ఎత్తుదాం 
దగాపడ్డ బతుకుల
పోరుదారిలో !

ఈ అక్షరాలను అస్వాదించండి
ఆరాధించడం వద్దు
మాట్లాడుదాం రైతుల పోరు ముచ్చట్లను!

ఈ పదాలకు
పెదవి విరుపులు అలంకారమే !
పెదాల బిగువున దాగిన
మౌనాన్ని వీడి
అక్షరాల అలుగు దునికిద్దాం !

మాట్లాడుదాం
రైతుల పోరు గాథలను 
ఢిల్లీ సరిహద్దులు
రక్తసిక్త మౌతుంటే,
అక్షరాలా 
అగ్నిదీపాలను సృష్టిస్తాం!

మనం తినే పళ్లెంలో
అన్నంకు బదులు,
రైతన్నల రక్తపుచుక్కలు
మెరుస్తున్నయ్ !

ఆ వేళ యాడాదినర్థం
పోరు పొద్దులై పొడిచి
రాత్రనక పగలనక 
ఎండనకా వాననక -
నూతన పోరురూపాలను,
వందలాది రైతుల
అమరత్వాలను
భారత మాత మోముమీద,
పోరు చరిత లిఖించి 

మాటాతప్పిన సర్కారు మీద
కవాతు చేయకదిలిండ్రు

ఢిల్లీ సరిహద్దులు
రణరంగమైన వేల
రైతుపోరు కేకలు
వినబడుతున్నయ్ !
వారి అక్రందనల ధ్వనులు
మారుమోగుతున్నాయి 

మన మనసులల్లగీసికున్న  
సరిహద్దులు చేరిపేద్దాం !
పాలకుల  చె త్వారాలకు  
శస్త్ర చికిత్స చేద్దాం !

వంటపాత్రలకు సైతం
తుపాకీ తూటాలు దిగుతుంటే
ఈ దేశ అన్నదాతలు
పరాధీనులుగా
పట్టపగలు పిట్టల్లా రాలుతుంటే
భరతమాత గుండెలమీద
దిగ్గొట్టిన ఇనుప చువ్వలను
సుతారంగా వాళ్ళు
మునివేళ్లతో పీకేస్తుంటే

మన మనసు మైదానం మీద
ఇరుకుగా వేసుకున్న
ఇనుప కంచెలను పీకేద్దాం!
ఘనీభవిస్తున్న మనసులను
అగ్నిస్నానం చేయిద్దాం !
పోరు వ్యవసాయకులకు
రక్తబీజాలు అందిద్దాం !

పోదాం పద
రైతన్నలతో కలిసి
కవాతు చేద్దాం 
ఢిల్లీ దిగివచ్చేదాకా !

కవాతు చేద్దాం
ఢిల్లీ దిగివచ్చేదాకా !!

Leave a Reply