ఆ పక్షి కావేరీ పుట్టిన దేశంలో రెక్కలొచ్చి
జెంషడ్‌పూర్‌ జెసూట్‌ చర్చినావరించిన ఆడవిలోకెగిరిపోయింది
జీసస్‌ను సిలువ వేసిన దారుల్లో దేశ దేశాల్లోనూ తిరిగింది
సేవా త్యాగం నేర్చుకున్నది చైతన్యంగా మార్చుకున్నది పాడిరది..
జీవకారుణ్యం రాజ్య ధిక్కారం దాకా పోరాటమేనన్నది
గాయాలకు నిట్టూర్పు మందు కాదు నిష్కృతి మందుకు అన్వేషించింది
విముక్తి తత్వాన్ని గానం చేస్తూ కావేరీ ప్రవహించే దేశానికొచ్చింది
పాటేనా ఎంచుకోవాల్సిన బాటకూడ ఉండాలని 
బాల్యంలో మనసులో ప్రవేశించిన సెలయేళ్లు ప్రవహించే దేశానికొచ్చింది
హో అంటే హో అని వాళ్ల భాషలో సంభాషించింది
వాళ్ల బాధల్ని పోరాటాల్ని ప్రతిఫలించింది

చెట్లు నదులు అడవులు నేల విధ్వంసమయ్యే విశ్వ విపత్తు
ఒక అభివృద్ధి విధానం కాగానే ఇంక పక్షులకు దిక్కేదని 
జోహార్‌ ధిక్కార స్వరం ఎత్తుకున్నది
ఆ పక్షివాలని చోటు ఉందా ఆ ఆదివాసీ జనావాసంలో 
పాలమూ గుమ్లా నేత్ర హాట్‌ ఫైరింగ్‌ రేంజి
సింగ్‌ భూమ్‌ జిల్లా కోయల్‌ కరో డ్యామ్‌ ఎక్కడ యంత్రం చెట్టును
ముట్టుకుంటే ఆ చెట్టు కొమ్మ మీద ఆ పక్షివాలింది
‘విస్థాపన్‌ విరోధ్‌ గీతాన్ని తన తోటి పక్షులకు నేర్పింది
వేధించబడే ఖైదీల భుజాల మీద భరోసాగా వాలి వీధుల్లో
కోర్టుల్లో జమిలిగా పోరాట పాటలు ఎత్తుకున్నది
అడవిలో నిర్వాసితులకండగా రాంచీలో బగైచానేర్పర్చింది
జల్‌ జంగిల్‌ జమీన్‌ హక్కుల పరిరక్షణకు 
పథల్‌గడీ పోరాటంలో పొలిమేరల్లో వెలసిన 
స్వరాజ్య ప్రకటన రాతి ఫలకలపై పక్షివాలింది

అడవిదారి కడ్డంగా నిలిచి గ్రామసభా గీతమెత్తుకున్న
ఈ పక్షి గ్రీన్‌హంట్‌ ఆపరేషన్‌ వేటగాడికి కంటగింపయింది
బంధించి తెచ్చి పంజరంలో పెట్టాడు
పూచిక పుల్లలనూ ఏరుకోనివ్వలేదు
పంజరంలో పెట్టినా పాడుతూనే ఉన్నది
ఆక్సిజన్‌ అందకపోయినా, అవయవాలు క్షీణించినా పాడుతూనే ఉన్నది
స్వేచ్ఛా స్వాతంత్య్రాల గురించి పాడుతూనే ఉంటానన్నది

జీవకారుణ్యవాదం ఆసుపత్రికి పంపుతానన్నది
తనకు చికిత్స కాదు స్వేచ్ఛ కావాలన్నదీపక్షి
తన తోటలోవాలే స్వేచ్ఛయే తనకు చికిత్స అన్నది
తన తోటి పక్షుల మధ్యన, మనుషుల మధ్యన
పాటయే ఊపిరిగా బతికే స్వేచ్ఛ
అడవిలో, తోటలో గుండెలనిండా ఊపిరి పీల్చిన పక్షికి 
పంజరంలో ఆక్సిజన్‌ కరువయింది
స్వేచ్ఛ అనే ప్రాణవాయువు 
అవయవాల సహకారం కరువయింది
అడవి పక్షికి ఆసుపత్రి ఐసియు బగీచాఅవుతుందా
వెంటిలేటర్‌ వెండి మబ్బుఅవుతుందా ఆకాశమవుతుందా....?
పక్షి శాశ్వత మౌనంలోకి వెళిపోయింది
‘విషల్‌ సింగ్‌’ మనం పాడాలి ` ఆదివాసులు పాడుతున్నారు.
పోరాడుతున్నారు ` మనం పాడాలి పోరాడాలి
అనే గానం వానాకాలం వీచే గాలుల్లో వైరల్‌ అయింది
విశ్వవ్యాప్తమైంది ` వేటగాని వెన్నుపూసను వణికిస్తూ
ఇపుడు పక్షి ఒకటి కాదు వలలో ఉన్న పక్షులకోసం 
పలవరించే పక్షులు, పాటెత్తుకునే పక్షులు నేల ఈనినట్లుగా 
నింగికెగసినట్లుగా ` కిలకిలా గానాలతో రెక్కలల్లారుస్తూ ` ‘జోహార్‌’

1. జార్ఖండ్ ఆర్గరైజేషన్‌ ఫర్‌ హ్యుమన్‌ రైట్స్‌

2. విస్థాపన్‌ విరోధీమంచ్‌

3.ప్రిజనర్స్‌ సాలిడారిటీ కమిటీ

Leave a Reply